Spitalul de îngrijiri paliative Sfântul Luca

Servicii medicale

Evaluare și analiză gratuită a dosarului pacientului
sau închide formularul

Toate serviciile medicale și de îngrijire specifice domeniului paliației, cu accent pe asigurarea unei cât mai bune calități a vieții pacientului (tratament paliativ propriu-zis).

Se adresează pacienților cu simptomatologie severă și necontrolată la domiciliu, care necesită supraveghere și îngrijire continuă.

 • Medicație specifică îngrijirilor paliative pentru controlul simptomelor (în special durerea);
 • Psihoterapie și suport psihologic – se oferă din oficiu pentru pacient și la cerere pentru aparținători;
 • Asistenţa spirituală– asigurată la cerere, în conformitate cu religia/confesiunea pacientului;
 • Supraveghere medicală continuă – prin linii de gardă permanente;
 • Kinetoterapie și recuperare;
 • Meniuri adaptate conform indicațiilor medicale;
 • Asistarea și ajutarea în timpul servirii mesei și a activităților zilnice individuale;
 • Activități socio-culturale și terapie ocupațională;
 • Sărbătorirea festivă a zilelor de naștere și onomastice;
 • Organizarea de mese festive de Crăciun și de Paște;

Obiective generale

Pentru pacienţi:

prin orientarea spitalului către pacienţi, inducând creşterea încrederii acestora în serviciile medicale şi de îngrijire, precum şi prin dezvoltarea permanentă a gamei de servicii.

Pentru angajaţi:

creşterea calităţii serviciilor personalului prin angajamentul şi prin creşterea gradului de integritate profesională, a competenţei, instruirii şi experienţei acestora.

Pentru comunitate:

asigurarea unui dialog deschis cu reprezentanţii comunităţii, promovarea muncii de prevenire prin educaţie sanitară. Managerul Spitalului de Îngrijiri Paliative “Sf. Luca” este desemnat de către Comitetul Director ca responsabil în domeniul calităţii, având competențele necesare, conferindu-i-se întreaga autoritate pentru asigurarea aplicării prevederilor SMC.

Managerul Spitalului de Îngrijiri Paliative „Sf. Luca”,
ALEXANDRA PASA

Politica

Politica spitalului obligă managementul la:

 • comunicarea către angajaţi a orientării către pacienţi/aparţinători şi a importanţei respectării cerinţelor legale şi de reglementare;
 • stabilirea obiectivelor calităţii;
 • analiza activităţii;
 • disponibilizarea resurselor;
 • satisfacerea cerinţelor tuturor părţilor interesate, începând cu pacientul, şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management al calităţii.
 • sistemul implementat este stabilit în conformitate cu cerinţele sistemelor internaţionale de calitate (SR EN ISO 9001:2008 şi SR ISO IWA 1:2009 – “Sisteme de management al calităţii; linii directoare pentru îmbunătăţiri de proces în organizaţiile de servicii de sănătate”), sisteme în curs de certificare.

Această declaraţie este disponibilă pentru pacienţi/aparţinători şi este comunicată tuturor cadrelor medicale şi nemedicale ale spitalului, colaboratorilor şi altor părţi interesate.

Misiune

Misiunea Spitalului de Îngrijiri Paliative „Sf. Luca” este de a fi un centru medical de avangarda în sistemul de sănătate din România, orientat către necesităţile actuale şi aşteptările viitoare ale pacienţilor, şi de a furniza servicii medicale şi de îngrijire în principiul îmbunatăţirii continue.

Viziune

Viziunea managementului Spitalului de Îngrijiri Paliative „Sf. Luca” în domeniul calităţii este de a dobândi şi menţine o reputaţie maximă a spitalului prin calitatea serviciilor medicale şi de îngrijire, care trebuie să constituie un exemplu pentru unităţile medicale similare şi o recomandare pentru pacienţi.

Click here to revoke the Cookie consent